top of page

איקס  גבול

xBORDER

מהיר מאוד

מאובטח מאוד

בלתי פגיע ל  הונאה

AN  אוטונומי,  מבוזר,  פלטפורמת הצבעה HYBRID X-11  זה

ניתן לשלוט אך לא לבצע מניפולציה על ידי יחידים או קבוצות.

ברוכים הבאים לעתיד ההצבעה.

פלטפורמה זו בבנייה

תעשיה  01
שירותים פיננסיים
תעשיה  02
מדיה וטכנולוגיה
תעשיה  03
בריאות
תעשיה  06
נדל"ן
תעשיה  05
שירותים תעשייתיים ועסקיים
תעשיה  04
אנרגיה מתחדשת

02

שותפים

06

עובדים

33

השקעות

100%

הצלחה
חדשות אחרונות
bottom of page